Velkommen | Repræsentantskabet | Markedspladsen | Facebook | Godt at vide | Fotoalbum | Video | Klubshoppen
 
Tilbage til KS forside Navigatoren Link Jump Tilbage til lokal forside
Nyheder | Udvalg | Booking | Kalender | Telefonbog | Navigator | Redaktion 
 
Indmeldelse
 
Sejlads
Pigesejlerne
Kølbådene
Klassebådene
Ungdom/Joller
Stævner
Sejlerskolen
Tursejlads
 
 
Stævner
Regelkursus Januar 2015
Sail Extreme
Classic Fyn Rundt
Romsø Rundt
Finn DM 2014
Goldcup 2014
SBM 2014
DFÆL
 
Klubben
KS-bladet
Vejret
KS Fotoalbum
 
Omkring klubben
Kerteminde Sejlklubs restaurant
Havnefogeden
Bestil tid til båd optagning/isætning
Kerteminde Havnefest
 

Nyt fra udvalgene
 
26/11-2014 Markedspladsen 1qePEhk9Y
15/11-2014 Stævner Regelkursus Januar 2015
13/11-2014 Nyheder Restaurant Kerteminde Sejlklub
06/11-2014 Nyheder Generalforsamling
 
Nyheder
 

Restaurant Kerteminde Sejlklub

Tirsdag den 16. December

fra kl.17:00 – 19:00, inviterer vi

til et par hyggelige timer.

Hvor vi gerne vil sige tak for tre dejlige år i

Restaurant Kerteminde Sejlklub.

Bedste sejler hilsner

Iben og Finn.

Niels Juul
13/11-2014

 

Generalforsamling


Ordinær Generalforsamling

Tirsdag, den 11. november 2014 kl. 19.30 i det gamle klubhus

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent.

2.     Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode. 


3.     Kassererens beretning for den forløbne periode og regnskabsorientering

pr. 30. september for indeværende år.


4.     Behandling af indkomne forslag. 


5.     Valg af klubbens formand. 


6.     Valg af medlemmer til repræsentantskabet (udvalgsformænd) og deres suppleanter. 


7.     Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til godkendelse,

skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingens afholdelse.

Evt. forslag bliver ophængt i klubhuset og kan ses på klubbens hjemmeside.

 

Uddeling af årsnåle.

 

Klubbens mestre vil være inviteret til denne aften,

for at vi kan hylde dem og »Årets sejler«.

 

Inden generalforsamlingen er der fællesspisning kl. 18.00.

Tilmelding til spisning på

tlf. 20 23 06 17 - 65 32 24 53

senest den 9. november.

Niels Juul
06/11-2014

 

KS og Facebook

Et kig rundt på Facebook har afsløret, at der er i hvert til fald 7 sider som forskellige afdelinger af KS har oprettet.

Punktet "Facebook" er derfor opdateret, så der linkes til alle klubbens sider.

Har du kendskab til en Kerteminde Sejlklub Facebook side, som jeg ikke har fået øje på, så vil jeg bede dig om at skrive til mig, så sørger jeg for at den kommer på.

Mail til: webredaktor@kerteminde-sejlklub.dk

Webredaktøren
26/10-2014

 

Standernedhaling

Husk vi har standernedhaling lørdag den 25. Oktober kl. 14:00
Niels Juul
24/10-2014