Velkommen | Repræsentantskabet | Markedspladsen | Facebook | Godt at vide | Fotoalbum | Video | Klubshoppen
 
Tilbage til KS forside Navigatoren Link Jump Tilbage til lokal forside
Nyheder | Udvalg | Booking | Kalender | Telefonbog | Navigator | Redaktion 
 
Indmeldelse
 
Sejlads
Pigesejlerne
Kølbådene
Klassebådene
Ungdom/Joller
Stævner
Sejlerskolen
Tursejlads
 
 
Stævner
Sail Extreme
Classic Fyn Rundt
Romsø Rundt
 
Klubben
KS-bladet
Vejret
KS Fotoalbum
 
Omkring klubben
Kerteminde Sejlklubs restaurant
Havnefogeden
Bestil tid til båd optagning/isætning
Kerteminde Havnefest
 

Nyt fra udvalgene
 
25/03-2015 Kølbådene Tilmeldte til tirsdagssejladserne 2015
23/03-2015 Nyheder Generalforsamling i Dansk Sejlunion
20/03-2015 Klassebådene Folkeb�d
20/03-2015 Klassebådene FolkebÃ¥d 2015
 
Nyheder
 

Generalforsamling i Dansk Sejlunion

På generalforsamlingen i DS. blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen. 

Det er med glæde vi kan meddele at KS´s formand Jørgen Larsen
blev valgt ind.

Vi er af den overbevisning at det er et stort plus for KS og sejlsporten med Jørgen i bestyrelsen, et stort tillykke med valget.

Niels Juul
23/03-2015

 

Udflugt

Udflugt til Flensborg.

Sejlklubbens Venner og Kerteminde Sejlklub arrangerer tur til Flensborg skærtorsdag den 2 april 2015

Formålet med turen er en gang social hygge krydret med lidt oplevelser, hvor vi besøger Robbe og Berking Yacht Værft.

https://robbeberking.com/de/yachtwerft.html

Vi har lejet en bus med plads til 50 personer, så når bussen er fyldt op stopper tilmeldingen, så skynd jer at melde til. 

Pris pr. person er kr. 250,00 (dækker bus, kaffe og rundstykker m.m.)

Tilmelding senest den 23 marts til:
Henning Wind-Hansen, tlf. 20 12 07 01 hwh@stofanet.dk

eller Niels Juul Hansen, tlf. 25 53 06 95 klubhus@kerteminde-sejlklub

Foreløbig tidsplan:
med ret til ændringer.

Afgang fra Kerteminde sejlklubs klubhus kl. 9:00
Opsamling ved Hotel Scandic Hvidkærvej kl. 9:30 

Stop undervejs hvor der er kaffe og rundstykker.

Ankomst til Flensborg ca. kl. 12:30

Der starter vi med at besøge Robbe & Berking Classics Yacht Værft.
På værftet bygger og restaurerer de klassiske lystbåde.
Der er arrangeret en rundvisning for os.

Efter rundvisning på værftet ca. kl. 13:30 kører vi over på den anden side af havnen, hvor der er mulighed for køb af

frokost eller en tur i Flensborg by på egen hånd.

På havnen ligger også et værfts museum, hvis man ønsker at se mere af den slags.

Vi mødes igen ved bussen kl. 16:30, derfra kører vi til grænsen, hvor der kan handles.  Retur i Kerteminde ca. kl. 20:00

Vel mødt til en god og hyggelig tur.

Det er en forudsætning at mindst 30 tilmelder, og at først til mølle princippet gælder. Husk seneste tilmelding den 23 marts.

Hilsen

                  Sejlklubben Venner og
Kerteminde Sejlklub.

Niels Juul.
16/03-2015

 

Forslag til generalforsamlingen

Forslag til generalforsamlingen i Kerteminde Sejlklub den 10. marts 2015.

Forslaget omhandler:

 

Kerteminde Sejlklubs lokaler i Søsportscenteret kan lejes til private arrangementer af medlemmer i Kerteminde Sejlklub.

 

Medlemmer af Kerteminde Sejlklub, som har været medlem minimum to år kan leje lokalerne i søsportscenteret til lukkede arrangementer/aktiviteter f.eks. kulturelle eller familiemæssige formål.  Der kan ikke udlejes til tredjemands brug.

 

Kontor, hallen, baderum, toiletter i baderum, sauna og Kerteminde Kajakklubs lokaler er ikke omfattet af forslaget.

Udlejning til ungdomsfester og tilsvarende arrangementer er ikke muligt.

 

Mad der serveres skal leveres af Kerteminde Sejlklubs Restaurant med mindre de ikke kan levere eller man selv laver maden.

Rengøring af toiletter og gulve foretages af professionelle folk, hyret af KS.

Forretningsudvalget kan fravige ovenstående retningslinjer, hvis det vurderes gunstigt for klubben.

Forslagsstiller: Repræsentantskabet.

Motivation for udlejning af Søsportscenteret til medlemmer.

På efteråret generalforsamling blev muligheden for udlejning af Søsportscenteret kort nævnt under punkt 5. Formandsvalg samt punkt 7. Eventuelt.

 

Formål:

Udlejning af Søsportscenteret har til hensigt at skabe en medhjælpende økonomisk faktor til udvikling og vedligeholdelse af Søsportscenteret, samt en øget relation og tilknytning til Kerteminde Sejlklub.

Medlemmerne af Kerteminde Sejlklub får herved mulighed for at gøre brug af Søsportscenteret til kulturelle og familiemæssige formål.

Endvidere at Søsportscenteret udadtil bliver centrum for en generel opfattelse af, at Kerteminde Sejlklub er en aktiv klub, hvor ikke kun sejlads er i højsædet, men i lige så høj grad også har et godt socialt engagement.
FU
06/03-2015

 

Generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I det gamle klubhus,

Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:30

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode

3. Forelæggelse af regnskab for året 2014

4. Indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget for indeværende år - og

fastsættelse af kontingent for det kommende år

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til godkendelse,

skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingens afholdelse.

 

Repræsentantskabet opslår regnskab og evt. forslag i klubhuset og på hjemmesiden senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Regnskabet vil være fremlagt i klubhuset fra tirsdag d. 3. marts.

Der blive udleveret et stk. klubstander til alle fremmødte,

dog kun en pr. husstand.

FU
06/03-2015